กำลังโหลด...

รายการจองสินค้า

ลำดับ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า สินค้า จำนวน หน่วย สถานะ แก้ไข ยกเลิก

จัดการสินค้ากำลังเข้า

{{index + 1}}
{{inventory.ic_code}}
{{ new Date(inventory.estimate_date).getDate() + '/' + (new Date(inventory.estimate_date).getMonth() + 1) + '/' + (new Date(inventory.estimate_date).getFullYear() + 543) }}